Các công trình khoa học năm 2017

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2017 STT Bài báo khoa học 1 Dang Duc Trong, Ton That Quang Nguyen, Cao Xuan Phuong, Deconvolution of P(X<Y) with compactly supported error densities, Statistics…

40 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Journal Club Tháng 4/2018 – TS. Phan Thành Nam

Ngày 09/04/2018, TS. Phan Thành Nam (hiện đang làm việc tại đại học Munich, Đức) đã có buổi làm việc với Khoa Toán – Thống kê và đã có bài báo cáo về đề tài “Recent progress on ionization problem and…

58 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2016

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2016 STT Bài báo khoa học 1 Buu-Chau Truong, Cathy W.S. Chen, Mike. K. P. So, Model selection of a switching mechanism for financial time…

40 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2015

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2015 STT Bài báo khoa học 1 Dang Duc Trong and Cao Xuan Phuong, Ridge-Parameter Regularization to Deconvolution Problem with Unknown Error Distribution, Vietnam Journal…

40 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2014

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2014 Bài báo khoa học năm 2014 STT Bài báo khoa học 1 Phan Van Tri, Ngo Van Hoa and Nguyen Dinh Phu, Sheaf fuzzy problems…

38 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2013

Tổng hợp các công trình khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2013 Bài báo khoa học năm 2013 STT Bài báo khoa học 1 Shiro Goto, Naoyuki, Tran Thi Phuong, Almost Gorenstein rings, Journal of Algebra, Vol 379,pp.…

25 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

thông báo nhận bằng tốt nghiệp tháng 1/2018

Văn phòng Khoa toán – thống kê thông báo: Những sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1/2018 vui lòng liên hệ văn phòng Khoa toán – thống kê (C004) để nhận bằng tốt nghiệp. Trân trọng. 169 lượt xem tổng cộng,…

169 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Trang 1 / 1512345...10...Cuối »