Thông báo cho CB-GV

Journal Club Tháng 4/2018 – TS. Phan Thành Nam

Ngày 09/04/2018, TS. Phan Thành Nam (hiện đang làm việc tại đại học Munich, Đức) đã có buổi làm việc với Khoa Toán – Thống kê và đã có bài báo cáo về đề tài “Recent progress on ionization problem and…

67 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay

Thông tin Toán học Số ​3 (Tập 1​9 – 201​5)

Bản tin Thông tin toán học (TTTH) của Hội Toán học Việt Nam nhằm mục đích phản ánh các sinh hoạt chuyên môn trong cộng đồng toán học Việt Nam và quốc tế. Bản tin ra thường kỳ 4 số một năm. THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập…

980 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Khóa học ngắn hạn “Homology decompositions and applications” của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo thông về Mini-course: Homology decompositions and applications Xem chi tiết tại link: http://viasm.edu.vn/events/minicourse-hda/ Khóa học ngắn hạn diễn ra từ ngày 6/10/2015 đến ngày 26/11/2015, được giảng bởi GS. Prof. Jean Lannes – Université Paris Diderot.…

860 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Thông tin Toán học số 2

Thông tin toán học số 2 (tập 19 – tháng 6 năm 2015) của Hội Toán Học Việt Nam. 910 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

910 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Kế hoạch làm việc với GS Nabendu Pal

Khoa Toán – Thống Kê đã liên hệ mời GS Nabendu đến thăm và làm việc với giảng viên của khoa. GS Nabendu là giáo sư thống kê của Đại học Louisiana at Laffayette, Mỹ, đồng thời là Adjunct professor…

725 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Thông tin Toán học Số ​1 (Tập 1​9 – 201​5)

THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập 19 Số 1 (2015) hiện đã hoàn thành và có thể tải xuống trực tiếp từ trang web của Hội Toán học http://www.vms.org.vn/ttth/T19S1.pdf MỤC LỤC ​ Về công trình của M. Bhargava: Đếm, đếm và đếm. .…

698 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Thông Tin Toán Học – Tập 18 Số 4

Bản tin Thông tin toán học (TTTH) của Hội Toán học Việt Nam nhằm mục đích phản ánh các sinh hoạt chuyên môn trong cộng đồng toán học Việt Nam và quốc tế. Bản tin ra thường kỳ 4 số một năm. Nội dung kỳ này bao gồm các phần sau đây. ​​THÔNG TIN TOÁN HỌC,…

714 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Trang 1 / 212