Tin tức cho sinh viên

Kết quả cuộc thi Thử tài Toán học tuần 6

Danh sách 10 sinh viên trả lời đúng và sớm nhất (theo thứ tự gửi về cho BTC): Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa 2017/12/04 10:30:59 AM GMT+7 Trần Hiếu 41601072 Điện-Điện tử 2017/12/04 10:57:25 AM GMT+7 Phạm…

247 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Trang 1 / 212