Tin nghiên cứu và Seminar

Các công trình khoa học năm 2017

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2017 STT Bài báo khoa học 1 Dang Duc Trong, Ton That Quang Nguyen, Cao Xuan Phuong, Deconvolution of P(X<Y) with compactly supported error densities, Statistics…

46 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Journal Club Tháng 4/2018 – TS. Phan Thành Nam

Ngày 09/04/2018, TS. Phan Thành Nam (hiện đang làm việc tại đại học Munich, Đức) đã có buổi làm việc với Khoa Toán – Thống kê và đã có bài báo cáo về đề tài “Recent progress on ionization problem and…

67 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2016

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2016 STT Bài báo khoa học 1 Buu-Chau Truong, Cathy W.S. Chen, Mike. K. P. So, Model selection of a switching mechanism for financial time…

45 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2015

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2015 STT Bài báo khoa học 1 Dang Duc Trong and Cao Xuan Phuong, Ridge-Parameter Regularization to Deconvolution Problem with Unknown Error Distribution, Vietnam Journal…

45 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2014

Tổng hợp các công trình nghiên cứu khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2014 Bài báo khoa học năm 2014 STT Bài báo khoa học 1 Phan Van Tri, Ngo Van Hoa and Nguyen Dinh Phu, Sheaf fuzzy problems…

42 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Các công trình khoa học năm 2013

Tổng hợp các công trình khoa học của Khoa Toán – Thống kê năm 2013 Bài báo khoa học năm 2013 STT Bài báo khoa học 1 Shiro Goto, Naoyuki, Tran Thi Phuong, Almost Gorenstein rings, Journal of Algebra, Vol 379,pp.…

26 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Journal Club tháng 12, Khoa Toán – Thống kê

Journal Club tháng 12 của Khoa Toán – Thống kê đã diễn ra vào ngày 29/12/2017 do giáo sư Byung Gyun Kang đến từ Trường Đại học POSTECH, Hàn Quốc  trình bày về “Krull dimension of power series rings over non-SFT rings”.…

234 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay

Thông tin Toán học Số ​3 (Tập 1​9 – 201​5)

Bản tin Thông tin toán học (TTTH) của Hội Toán học Việt Nam nhằm mục đích phản ánh các sinh hoạt chuyên môn trong cộng đồng toán học Việt Nam và quốc tế. Bản tin ra thường kỳ 4 số một năm. THÔNG TIN TOÁN HỌC, Tập…

980 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Khóa học ngắn hạn “Homology decompositions and applications” của Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán

Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán thông báo thông về Mini-course: Homology decompositions and applications Xem chi tiết tại link: http://viasm.edu.vn/events/minicourse-hda/ Khóa học ngắn hạn diễn ra từ ngày 6/10/2015 đến ngày 26/11/2015, được giảng bởi GS. Prof. Jean Lannes – Université Paris Diderot.…

860 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club Tháng 9/2015

Vào lúc 13h00 ngày 28/9/2015 tại Phòng họp B, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Võ Hoàng Hưng.   738 lượt…

738 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Báo cáo Journal Club

Vào lúc 13h00 ngày 6/7/2015 tại Phòng họp C, Đại học Tôn Đức Thắng, Journal Club của Khoa Toán – Thống Kê đã tiến hành sinh hoạt học thuật định kỳ. Người báo cáo: TS. Dương Đặng Xuân Thành. 619 lượt…

619 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Trang 1 / 41234