Đại học

Toán thống kê

1. Mô tả chương trình Khoa: Toán – thống kê Bằng cấp: Cử nhân thống kê Tổng quan về chương trình: Chương trình này nhằm giúp sinh viên có được khái niệm, công cụ tính toán, và toán học để…

1,601 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay

Toán ứng dụng

1. Mô tả chương trình Khoa: Toán – thống kê. Bằng cấp: Cử nhân toán ứng dụng. Tổng quan về chương trình: Chương trình sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về toán và thống kê,…

1,534 lượt xem tổng cộng, 0 lượt xem hôm nay