CÂU HỎI CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – VÒNG THI SỐ 1

Sinh viên đọc tình huống sau đây, sau đó vào link  được cung cấp bên dưới để trả lời các câu hỏi:

Tình huống: Mai là một hướng dẫn viên du lịch. Trong tour du lịch sắp tới Mai sẽ đến 7 quốc gia: Úc, Bahrain, Trung Quốc, Djibouti, Anh, Fiji và Guatemala. Cô ấy phải đến mỗi nước theo quy định sau:

  1. Mai phải đến chính xác 2 quốc gia trước khi tour của cô tới Trung Quốc trong đó 2 quốc gia mà cô đến phải sau chuyến đến Bahrain.
  2. Trung Quốc không thể là quốc gia cuối cùng mà cô đến.
  3. Mai chỉ có thể đến Bahrain nếu cô ấy đã viếng thăm Úc.
  4. Cô ấy không thể đến Anh ngay sau khi cô ấy đến Djibouti, cũng không thể đến Djibouti ngay sau khi cô ấy đến nước Anh.

     5. Fiji phải là nước thứ 4 hoặc 5 mà cô đến.

Link trả lời câu hỏi: https://docs.google.com/forms/d/1itkgLo5nO4y8-e2AlrFdlxUgWlMaqY4iRJSMjPfddq4/viewform?edit_requested=true

1,819 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay