CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – KẾT QUẢ VÒNG 2 VÀ CÂU HỎI VÒNG THI SỐ 3

Đáp án các câu hỏi vòng 2: 1B 2E 3D 4C 5D 6D.

Danh sách 10 sinh viên trả lời đúng và nhanh nhất vòng thi số 1 (theo thứ tự gửi về cho Ban tổ chức):

Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa
2017/11/06 5:14:14 PM GMT+7 Lê Thành trung C1401067 Toán – Thống kê
2017/11/06 5:43:58 PM GMT+7 Bùi Văn Nghĩa 41503100 Điện – Điện tử
2017/11/06 7:12:29 PM GMT+7 Phạm Khánh Quân 41502080 Điện-Điện Tử
2017/11/06 7:13:11 PM GMT+7 Trịnh Huy Tân 41502077 Điện – Điện Tử
2017/11/06 7:42:23 PM GMT+7 NGÔ THỊ MỸ LINH C1601040 Toán-Thống Kê
2017/11/06 7:44:26 PM GMT+7 Nguyễn Đức Tấn Phong 41503170 Điện Điện tử
2017/11/07 7:12:56 PM GMT+7 Lê Quang Minh 41503016 Điện – Điện Tử
2017/11/08 7:35:58 PM GMT+7 Nguyễn Ngọc Trung Lương C1501056 Toán-Thống Kê
2017/11/08 9:22:20 PM GMT+7 Trương Thị Huệ Phương 41501132 Điện – Điện tử
2017/11/08 9:35:33 PM GMT+7 Mạch Khải Nguyên ’01401077 Ngoại ngữ

Vòng thi số 3:

Sinh viên đọc tình huống sau đây, sau đó vào link  được cung cấp bên dưới để trả lời các câu hỏi:

Tình huống: Dinh tổ chức một buổi tiệc và mời 9 người bạn tham dự, trong đó có 5 người nam-Kiên, Long, Minh, Nam, và Hoàng – và 4 người nữ – Phượng, Trân, Quyên, và Hồng. Tuy nhiên, do mức độ quen biết khác nhau nên việc những người được mời có đến tham dự tiệc hay không phụ thuộc vào các điều kiện sau đây:

  1. Hồng sẽ đến buổi tiệc chỉ khi Quyên đến.
  2. Nếu Hoàng và Phượng đến thì Long sẽ không đến.
  3. Hồng chỉ đến dự tiệc nếu cả Long và Trân cùng đến.
  4. Kiên sẽ đến dự tiệc nếu có ít nhất 3 người nữ đến.
  5. Nam sẽ đến buổi tiệc chỉ khi có từ hai người nữ trở lên đến dự.

Link trả lời câu hỏi: https://docs.google.com/forms/d/1s3RAd7iOB8ZVII-zxJhOwFasTq65WhOVqpovrc6xmTM/viewform?edit_requested=true

801 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay