Thông báo về khóa học Advanced Statistical Inferences

Khoa Toán – Thống kê (Trường ĐH Tôn Đức Thắng) dự kiến mở khóa học ngắn hạn về Advanced Statistical Inferences dành cho đối tượng là sinh viên năm cuối, học viên cao học, nghiên cứu sinh, các giảng viên và các nhà nghiên cứu chuyên ngành Thống kê do GS. TS. Nabendu Pal phụ trách. Các anh chị và các bạn có quan tâm đến khóa học này vui lòng xem thông tin chi tiết tại https://sites.google.com/view/a-summer-course/trang-ch%E1%BB%A7  và đăng ký (theo link được cung cấp trên google sites)  để ban tổ chức tiện sắp xếp.

298 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay