CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – KẾT QUẢ VÒNG 9 VÀ CÂU HỎI VÒNG THI SỐ 10

Đáp án câu hỏi tuần 9: 1C 2D 3D 4D 5E.

Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất:

Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa
2018/01/02 10:18:52 AM GMT+7 Trần Hoàng Sang 41501252 Điện-Điện tử
2018/01/02 10:20:49 AM GMT+7 Lê Thu Thảo 41501081 Điện-Điện tử
2018/01/02 10:27:33 AM GMT+7 Lê Quốc Win 41501210 Điện Điện Tử
2018/01/02 10:35:59 AM GMT+7 Nguyễn Xuân Viển 41501219 Điện-Điện tử
2018/01/02 5:43:56 PM GMT+7 Phạm Thị Hồng Thúy C1501068 Toán-Thống Kê
2018/01/02 7:55:50 PM GMT+7 Nguyễn Hoàng Hiệp 41703069 Điện-Điện Tử
2018/01/02 8:53:50 PM GMT+7 Nguyễn Minh Tuấn 41501238 Điện-điện tử

Câu hỏi vòng thi số 10:  sẽ up date vào ngày 09/01/2018.

252 lượt xem tổng cộng, 2 lượt xem hôm nay