CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – KẾT QUẢ VÒNG 9 VÀ CÂU HỎI VÒNG THI SỐ 10 (đã được cập nhật)

Đáp án câu hỏi tuần 9: 1C 2D 3D 4D 5E.

Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất:

Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa
2018/01/02 10:18:52 AM GMT+7 Trần Hoàng Sang 41501252 Điện-Điện tử
2018/01/02 10:20:49 AM GMT+7 Lê Thu Thảo 41501081 Điện-Điện tử
2018/01/02 10:27:33 AM GMT+7 Lê Quốc Win 41501210 Điện Điện Tử
2018/01/02 10:35:59 AM GMT+7 Nguyễn Xuân Viển 41501219 Điện-Điện tử
2018/01/02 5:43:56 PM GMT+7 Phạm Thị Hồng Thúy C1501068 Toán-Thống Kê
2018/01/02 7:55:50 PM GMT+7 Nguyễn Hoàng Hiệp 41703069 Điện-Điện Tử
2018/01/02 8:53:50 PM GMT+7 Nguyễn Minh Tuấn 41501238 Điện-điện tử

Câu hỏi vòng thi số 10:

Sinh viên đọc tình huống sau đây, sau đó vào link  được cung cấp bên dưới để trả lời các câu hỏi:

Tình huống: Công ty X chọn ra 7 nhân viên, S, T, U, W, X, Y, và Z, tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ. Sau khóa học có đúng 1 người được chọn làm quản lý một bộ phận, 6 người còn lại sẽ làm 1 trong 2 việc: nghiên cứu hoặc kế toán (nhưng không có ai trong 6 người làm cùng lúc 2 việc này). Việc lựa chọn nhân viên phải thỏa mãn các điều kiện sau:

  1. T và U làm cùng một bộ phận.
  2. S và Z làm khác bộ phận.
  3. W sẽ làm kế toán nếu và chỉ nếu T là được giao nhiệm vụ nghiên cứu.
  4. Hoặc W hoặc X hoặc Y được chỉ định làm quản lý.

Link trả lời câu hỏi: https://docs.google.com/forms/d/1nfsdaPjv9iE_RvSQzmQXI9uIPsBOjUSMM9ZwaJoZ6vs/viewform?edit_requested=true

448 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay