CUỘC THI THỬ TÀI TOÁN HỌC – KẾT QUẢ VÒNG 10

Đáp án câu hỏi tuần 10: 1A 2C 3D 4C 5E.

Danh sách sinh viên trả lời đúng và sớm nhất:

Thời gian gửi Họ và tên MSSV Khoa
2018/01/09 8:49:46 AM GMT+7 Lê Tô Đăng Khoa 41703095 Điện-Điện Tử
2018/01/09 9:50:23 AM GMT+7 Mạch Khải Nguyên ’01401077 Ngoại ngữ
2018/01/09 5:23:10 PM GMT+7 Phạm Thị Hồng Thúy C1501068 Toán_Thống Kê

Kết quả của 10 tuần tham gia Thử tài Toán học cũng như giải thưởng sẽ được BTC update trong thời gian sớm nhất.

Cám ơn tát cả các bạn sinh viên đã nhiệt tình tham gia cuộc thi Thử tài Toán học do Khoa Toán – Thống kê tổ chức trong thời gian vừa qua.

387 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay