Seminar GS. Đặng Đình Hải, Mississippi University USA

Khoa Toán – Thống kê chụp hình lưu niệm sau buổi seminar của GS. Đặng Đình Hải

Giáo sư Hải đang thuyết trình

Giáo sư Hải đang thuyết trình

Các giảng viên Khoa Toán - Thống kê đang theo dõi báo cáo của GS Hải

Các giảng viên Khoa Toán - Thống kê đang theo dõi báo cáo của GS Hải

Các giảng viên Khoa Toán - Thống kê chụp hình lưu niệm cùng GS Hải

Các giảng viên Khoa Toán - Thống kê chụp hình lưu niệm cùng GS Hải

74,042 lượt xem tổng cộng, 3 lượt xem hôm nay