Cựu sinh viên

 Nguyễn Hoàng Đắc 08TN

Nguyễn Hoàng Đắc

Sinh ngày: 02/06/1990

Khóa học: 2008-2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: CSC Việt nam

Chức vụ: Software Engineer.

 
Lê Trần Thùy Linh 09TN

Lê Trần Thùy Linh

Sinh ngày: 30/01/1991

Khóa học: 2009-2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán ứng dụng

Đơn vị công tác: CSC Việt Nam

Chức vụ: Associate Support Analyst

 Trương Thị Hương Lụa 08TN

Trương Thị Hương Lụa

Sinh ngày: 20/06/1990

Khóa học: 2008-2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: MangoAds Ltd

Chức vụ: Content Manager

 Nguyễn Thanh Thảo Trúc 09TN

Nguyễn Thanh Thảo Trúc

Sinh ngày: 22/01/1991

Khóa học: 2009-2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán ứng dụng

Đơn vị công tác: CSC Việt Nam – Computer Science Cooperation

Chức vụ: Quality Control Engineer

 Nguyễn Trung Hiếu 07TN

Nguyễn Trung Hiếu

Sinh ngày: 21/11/1988

Khóa học: 2007-2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam

Chức vụ: Đại diện thương mại

 Thanh 07TN

Nguyễn Đức Thành

Sinh ngày: 09/03/1989

Khóa học: 2007-2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: Công ty Cổ phần đầu tư và dịch vụ Đất Xanh Miền Nam.

Chức vụ: Trưởng nhóm kinh doanh.

Nguyet Anh 07TN

Võ Hồng Nguyệt Anh

Sinh ngày: 12/09/1989

Khóa học: 2007-2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: LogiGear VN

Chức vụ: Tester

 De 08TN

Đặng Long Đế

Sinh ngày: 09/04/1990

Khóa học: 2008-2012

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: Cty TNHH TM Bình Minh Phát

Chức vụ: Nhân viên kỹ thuật

 Au Thai Ngoc 08TN

Âu Thái Ngọc

Sinh ngày: 21/05/1987

Khóa học: 2008-2014

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: Trường tiểu học Bình Hưng

Chức vụ: Giáo viên tin học

 Chien 06TN

Nguyễn Ngọc Chiến

Sinh ngày: 29/01/1987

Khóa học: 2006-2010

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: Mathnasium Viet Nam

Chức vụ: Giáo viên

 Trần Như Hải 07TN

Trần Như Hải

Sinh ngày: 20/01/1989

Khóa học: 2007-2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: THPT Nguyễn Hữu Thọ, Quận 4

Chức vụ: Giáo viên

 Trần Thảo Phương 07TN

Trần Thảo Phương

Sinh ngày: 10/01/1989

Khóa học: 2007-2011

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán – Tin ứng dụng

Đơn vị công tác: TUV SUD Viet Nam Co.,Ltd

Chức vụ: nhân viên hành chính nhân sự

 Võ Thị Thùy Trang 09TN

Võ Thị Thùy Trang

Sinh ngày: 02/07/1991

Khóa học: 2009-2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán ứng dụng

Đơn vị công tác: Trường THCS Phước Lộc- huyện Nhà Bè

Chức vụ: Giáo viên Toán

 An 09TN

Nguyễn Thúy An

Sinh ngày: 21/11/1991

Khóa học: 2009 – 2013

Tốt nghiệp chuyên ngành: Toán ứng dụng

Đơn vị công tác: Mathnasium

Chức vụ: Giáo viên

 

 

 

3,439 lượt xem tổng cộng, 2 lượt xem hôm nay