Cơ cấu tổ chức

Khoa Toán – Thống kê là một trong 13 Khoa của trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Các bộ môn thuộc Khoa Toán – Thống kê là:

  1. Bộ môn Toán Chuyên Ngành.
  2. Bộ môn Thống Kê.
  3. Bộ môn Toán Kỹ Thuật.
  4. Bộ môn Toán Kinh Tế.

5,258 lượt xem tổng cộng, 1 lượt xem hôm nay